NaN 属性 (Global)

返回特殊值 NaN ,表示表达式不是数字。

NaN

说明

NaN 属性 (不是数字)是 Global 对象的成员,在 Scripting 引擎初始化时变为可用。

要求

版本 3

请参阅

isNaN 方法

应用于: Global 对象

www.51windows.Net